about me

Christel Verjans - Tongeren ° 31 maart 1966

Zij studeerde aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten te Bilzen, afdeling Schilderkunst van 2002 tot 2009 (avondonderwijs).

Al van jongs af aan fantaseerde Christel over een galerij. Wou ze, weliswaar in een wit geverfde kelder en samen met de hele familie , een galerij maken waar iedereen eigen creaties zou kunnen laten zien. Maar dat is er nooit van gekomen. Het bleef bij fantaseren…

Op aanraden van haar vader studeerde ze eerst economie en daarna handel, haar passie lag nochtans bij interieurinrichting en kunst …. maar van kunst en interieurs inrichten kun je toch niet leven…. !!! Het bleef echter kriebelen en haar achtervolgen en in 2002 begint ze aan een oriënterend jaar op de stedelijke academie van Bilzen. Na dit eerste jaar gaat ze naar de afdeling Schilderkunst, een opleiding die ze 6 jaar volgt. Hierna blijft ze schilderen en dromen om in haar eigen huis een galerij te openen.

Door een gesprek met een vriendin die haar overtuigt dat het toch niet bij dromen moet blijven, …. “Waarom doe je het niet gewoon, je kan schilderen, … wat heb je te verliezen ?”, begint ze in 2014 te zoeken naar een pand waar ze haar droom kan laten uitkomen. Dit pand ligt in Hasselt en de rest …. In november 2014 opent ze haar galerij in haar woonhuis in het Hemelrijk te Hasselt… de naam alleen al ! Je kan hier in een charmant, rustig kader genieten van haar schilderijen en tekeningen (kronkels) en van porceleinen en keramieken voorwerpen van gastkunstenaars.

Haar stijl is zeer uiteenlopend, gaat van kleurrijke kippen en hanen tot grote stillevens van aarden kommen tot abstracten, pentekeningen en schilderijen met Kronkels !

 

 

Christel Verjans - Tongeren ° March 31, 1966

She studied at the Academy of Fine Arts in Bilzen, department Painting from 2002 to 2009 (evening classes).

Ever since childhood Christel was fantasizing of a gallery. She dreamed of a white painted cellar where she and the whole family could show their creations. But that never happened. It stayed as a fantasy ...

On the advice of her father, Christel studied Economics and then later Trading, however her passion lay with interior decorating and art ... art and interior decorating... can you make a living out of it? Christel never gave up on her dream and in 2002 she started an exploratory year at the academy of Bilzen. After the first year she went to the Department of Painting. She continued with her studies for six years and kept painting and dreaming about opening a gallery of her own.

Through conversation with a friend, who convinced her that it doesn’t have to stay a dream,.... "Do it, you can paint,…. what have you got to lose?". Christel started searching in 2014 for a property where she could make her dream come true. The property is located in Hassel.

In November 2014 Christel opened her gallery in her home, in the street called Hemelrijk in Hasselt ... the name alone! You can, in a charming, peaceful setting enjoy her paintings and drawings (crinkles) and porcelain and ceramic items from guest artists.

Her style is very diverse, ranging from colorful hens and roosters to large still lives of earthen bowls to abstracts and pen drawings and paintings with crinkles!